Integracje a RODO

Integracje Malbork - zdjęcia z wydarzenia

W trakcie konferencji, podobnie jak w zeszłym roku, będziemy fotografować. Chcemy utrwalić naszą konferencję dla potomnych, mieć co wspominać w przyszłości, a także inspirować do dalszych spotkań. Aby móc legalnie to robić a potem opublikować Wasze twarze na naszej stronie internetowej, na facebooku, czy w innym miejscu, musimy mieć na to Waszą zgodę.  Wymaga tego od nas ustawa o ochronie danych osobowych,z dnia 25 maja 2018 roku ( tak zwane RODO ).

Z tego też powodu przygotowaliśmy odpowiednie okienko w naszym formularzu rejestracyjnym. Zaznacz proszę, że się zgadzasz na publikację swojego wizerunku. Brak takiej zgody może skutkować tym, że nie będziemy mogli opublikować zdjęć, w tym grupowych, nawet, jeśli większość osób na zdjęciu wyrazi taką zgodę.